top of page

Rueda

Mark Laza

April 6 - 27, 2024

Video
Press Release

Rueda

Ayon sa eksibisyon ni Mark Laza

Paikutin ang ruleta
Na nakatunghay ang mata sa iyo
At ituturo ang mga posibilidad
Ng uniberso.

Tatlong tanong
Ang magdidistrongka
Ng pinto ng kamalayan:
Sino, Alin, Paano,

Ngayong gulong
Ng pagtatansya ang pipili,
Saang mesa isusugal
Ang kapalaran?

Dito ka manahan
Sa silid ng pag-iisip
At banggitin:
Ang totoong orakulo ay ako.

Kung saan ipipihit
Ang malay,
Doon kikidlat sa lupa
Ang sangandaan.

Magkakapakpak tayo.
Malalagas ang araw
Sa malillit na hibla
Ng liwanag.

Walang ihip
Ang makapapatay
Sa igting na lampara
Ng loob.

Kahit sa tigib
Ng dilim
Nasasapo ang talim
Ng talinghaga.

Paikutin ang ruleta
Na nakatunghay ang mata sa iyo
At ituturo ang mga posibilidad
ng uniberso.


Carlomar Arcangel Daoana

16.png
bottom of page